Personvern

 

Datasikkerhet og behandling av personopplysninger

Din personlige integritet og Tapwells håndtering av dine personopplysninger er viktig for oss. Den 25. mai 2018 begynte personvernforordningen (GDPR) å gjelde i Norge og resten av EU/EØS. For at du skal føle deg trygg på hvordan vi i Tapwell behandler opplysningene dine, vil vi fortelle deg hva som gjelder og hvordan vi håndterer personopplysningene dine.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Tapwell AB, («vi», «oss») er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi behandler om deg og er ansvarlig for dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Tapwell Aktiebolag
Renstiernas gata 31
116 31
Stockholm

Organisasjonsnummer: 556578-4807
Autorisert representant: Anders Gustafsson
Merverdiavgiftsnummer: SE556578480701

Hvilke personopplysninger lagrer Tapwell AB og hvorfor?

I forbindelse med din kontakt med Tapwell AB samler vi inn og behandler informasjon som gis til oss. Noen av disse opplysningene kan inneholde personopplysninger og brukes til formålene som er beskrevet nedenfor.

Ved salg og levering

Tapwell AB registrerer en kontaktperson på sine bedriftskunders kundekort. Vi lagrer da kontaktpersonens navn, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde ved f.eks. bestilling av produkter, reklamasjon eller andre servicesaker. 

Ved bestilling fra bedriftskunde med direktelevering til privatperson lagrer Tapwell AB navn, leveringsadresse og telefonnummer for å kunne levere bestillingen. Telefonnummer og e-postadresse brukes kun til varslingsformål.

Enkelte salg til privatpersoner skjer hos Tapwell, f.eks. ved personalkjøp hos Tapwells bedriftskunder. Tapwell lagrer da navn, adresse og eventuell privat e-postadresse og telefonnummer for å kunne levere bestillingen. E-postadresse og telefon brukes kun til fakturering, ordrebekreftelse og varsling.

Ved henting av varer fra vårt lager ber Tapwell om legitimasjon og lagrer personnummeret på ordren i vårt forretningssystem. Dette har vist seg nødvendig for å kunne utføre service på en sikker måte med henting fra lageret og for å kunne bekrefte riktig identitet. Personnummeret brukes bare til å identifisere enkeltpersoner på aktuelle ordrer, og slettes etter at dette formålet er avsluttet.

Kontakt oss

Når du kontakter oss via f.eks. telefon og e-post, lagrer vi kontaktopplysningene du oppgir for at vi skal kunne svare på forespørselen din og kontakte deg.

Søker du ansettelse hos Tapwell kommer vi til å behandle de opplysningene du gir oss og som er relevante for rekrutteringsformål. I tilfeller der det dreier seg om en aktuell rekrutteringsprosess, vil vi lagre personopplysningene dine mens den aktuelle rekrutteringsprosessen pågår. Hvis vi ønsker å lagre personopplysningene dine for fremtidige rekrutteringsbehov, vil vi spørre deg om du samtykker til dette. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, og Tapwell vil da ikke lenger lagre personopplysningene dine for rekrutteringsformål.

Hvis du er vår leverandør eller samarbeidspartner

Hvis du er en leverandør eller samarbeidspartner for oss, behandler vi nødvendige personopplysninger til kontaktpersoner vi trenger for å administrere avtalen.

Ved besøk på vår hjemmeside

På hjemmesiden vår bruker vi såkalte informasjonskapsler (cookies). For å lese mer om dette kan du lese våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Hvor lagrer vi disse opplysningene?

Opplysningene vi samler inn fra kundene våre er lagret innenfor EØS-området.

Hvem deler vi opplysningene dine med?

For å administrere vår virksomhet er det i noen tilfeller nødvendig å dele dine opplysninger med selskaper innenfor Tapwell-konsernet. For å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg kan det også være nødvendig å dele opplysninger med våre samarbeidspartnere. Vi kan også komme til å dele opplysninger med myndigheter når det er nødvendig i henhold til gjeldende lovgivning. Tapwell AB bruker ikke opplysningene dine til markedsføringsformål og selger ikke personopplysninger til tredjeparter. For mer informasjon om hvem som har tilgang til opplysningene deres, vennligst kontakt erik@tapwell.se

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Tapwell lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for formålet med lagringen. Når formålet er avsluttet, vil personopplysningene slettes på en sikker måte. I noen tilfeller er vi forpliktet til å lagre personopplysninger på grunn av gjeldende lovgivning. Navn, ordre og faktureringshistorikk lagres derfor i 7 år for at Tapwell skal kunne oppfylle sine rettslige forpliktelser i henhold til regnskapsloven.

 

Dine rettigheter

Rett til å trekke tilbake samtykke:
I tilfeller der behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til når som helst å tilbakekalle dette ved å kontakte oss.

 

Rett til innsyn og dataportabilitet:
Du har rett til å be om informasjon om de personopplysningene som Tapwell AB har om deg, hvordan disse brukes samt å få en kopi av alle personopplysninger som vi har om deg. Under visse forutsetninger har du også rett til å få dem overført til en annen part (dataportabilitet).

 

Rett til retting, begrensning av behandling samt rett til å protestere:
Hvis opplysningene dine er uriktige, har du rett til å be om korrigering av disse samt rett til å komplettere ufullstendige personopplysninger. Du har også under visse forutsetninger rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine, samt når som helst protestere mot behandlingen av personopplysningene dine.

Rett til sletting:
Under visse omstendigheter har du rett til å be om at personopplysningene dine slettes. Vi kan imidlertid ikke slette personopplysninger vi trenger i situasjonene nedenfor.
*du har en pågående sak
*du har ubetalt gjeld til Tapwell
*data vi trenger for regnskapsformål

 

Slik utøver du dine rettigheter:
Hvis du ønsker å gjøre gjeldende noen av rettighetene dine ovenfor eller stille andre spørsmål, kan du kontakte oss via e-post på erik@tapwell.se. Vi vil vanligvis svare på henvendelsen din innen en måned. Ved forespørsel er vi forpliktet til å kontrollere identiteten din, og vi kan derfor be om ytterligere identifikasjonsopplysninger før vi kan behandle forespørselen din.

 

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet:
Hvis du mener at Tapwell AB behandler personopplysningene dine på feil måte, kan du naturligvis alltid kontakte oss på info@tapwell.se. Du har også rett til å klage til Datatilsynet, Datatilsynet@datatilsynet.no.

 

Endringer i våre retningslinjer:
Med hensyn til endret lovgivning eller ny praksis forbeholder vi oss retten til å endre denne policyen. Nye versjoner vil bli publisert på denne siden.

 

Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.