PRODUKTINFORMASJON

Tapwell har rett til å endre priser, ta ekstra kostnader og endre produktinformasjonen uten forvarsel. Produktbilder og annen informasjon tar sikte på å gjenspeile produktene så mye som mulig. Vi tar likevel forbehold for eventuelle feil som kan forekomme på siden og kan ikke garantere at alle bilder fullt ut gjenspeiler produktets faktiske utseende. Bildene er kun ment som illustrasjoner. Kvaliteten på bildene kan også variere basert på hvilke fargeinnstillinger du har på datamaskinen, nettbrettet eller mobilen.  

FORCE MAJEURE

Tapwell kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap som følge av omstendigheter utenfor Tapwells kontroll. Som eksempler på slike omstendigheter regnes statlig intervensjon, ny/endret lovgivning, krig, brann, oversvømmelser, avbrudd i arbeidet, forbud, restriksjoner, sabotasje, dårlige transport- og værforhold, uteblitt leveranse fra leverandører eller at Tapwell eller deres samarbeidspartnere skulle være utsatt for kriminell virksomhet. 

BRUKERGENERERT INNHOLD

Vår nettside kan inkludere brukergenerert innhold fra eksempelvis sosiale medier. Tapwell legger ikke krav på eierskap av slikt innhold (bilder, foto og videoer m.m.) og tar ikke juridisk ansvar for det. Dersom du mistenker brudd på opphavsretten, eller brudd på andre rettigheter, eller av noen grunn skulle føle deg krenket av innholdet som publiseres på nettiden, vær vennlig og ta kontakt med vår kundeservice. 

LOV OG JURISDIKSJON

Norsk lov gjelder for disse vilkårene og din bruk av denne nettsiden. I den grad loven tillater det skal norske domstoler ha eksklusiv jurisdiksjon hva gjelder tvister som oppstår på grunn av disse vilkårene eller din bruk av nettsiden, bortsett fra i den grad Tapwell selv velger å ta rettslige skritt mot en bruker. 

OPPSIGELSE

Tapwell forbeholder seg retten til å avslutte din bruk av nettsiden etter egen vurdering, For eksempel dersom Tapwell mistenker at du har brutt disse generelle vilkårene. En slik oppsigelse kan gjøres uten forvarsel. 

 

Priser på hjemmeside og i katalog

 

Prisene på Tapwells hjemmeside og i vår kundekatalog er veiledende priser inklusive mva.

Teksten ble sist oppdatert 2021-10-21.