Tapwell jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis. Det innebærer at respekt for mennesker, samfunn og miljø skal være ledende i alle ledd av vår drift. Vi skal utvikle oss og dekke våre kunders behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoner, og aller helst til fordel for dem. Vi anerkjenner vårt ansvar, og er beviste på at våre valg kan få både positive og negative konsekvenser.
For å sikre at vi bidrar til en fremtid som står like sterkt som vi gjør i dag må vi ha kunnskap, en vilje til å innhente den, og ikke minst et ønske om å endre oss hvis forholdene tilsier det.
I den forbindelse legger vi ned mye innsats i å innhente kvantitativ og kvalitativ informasjon, for å identifisere våre svakheter, muligheter og evaluere vår utvikling.

For å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold utfører vi aktsomhetsvurderinger ihht Åpenhetsloven. I fordypning av dette er vi medlem av Etisk Handel Norge, som både bidrar til og krever at vi har en inngående kunnskap til hele vår verdikjede. Vi utarbeider et detaljert risikobilde som vi baserer vårt videre bærekraftarbeid på. Forankret i vår Bærekraft Policy plikter vi også å sørge for eller bidra til oppretting der det er nødvendig. Vår innkjøpspraksis skal styrke og ikke undergrave, leverandørens mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Med utgangspunkt i dette har vi utviklet tydelige retningslinjer for våre leverandører, og interne innkjøpsrutiner som tilrettelegger for dette.

 

Vi ble miljøfyrtårnsertifisert den 6.2.2024. Du kan lese mer om Miljøfyrtårn her:

https://www.miljofyrtarn.no/

 

 

 

 

Du kan lese mer om vår code of conduct og vår policy her.

 

Generelle vilkår for nærinskjøp.pdf

Policy for bærekraftig forretningspraksis.pdf

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022.pdf

Policy for responsible business conduct Tapwell AS.pdf

Guidelines for Suppliers – Tapwell AS.pdf

 

Ikke nøl med å ta kontakt for ytterligere informasjon.

Bærekraftansvarlig